History

Ejerrække

( -1536) Peder Jacobsen Mylting

(1536-1561) Jacob Pedersen Mylting

(1561-1583) Jesper Jacobsen Mylting

(1583-1593) Helrad Henriksdatter Lund, gift Mylting

(1593-1604) Markus Henriksen Lund

(1604-1643) Henrik Jespersen Mylting

(1643-1645) Peder Henriksen Mylting

(1645-1655) Mogens Kaas

(1655-1664) Anne Rudbeksdatter Pors, gift Kaas

(1664-1716) Otto Mogensen Kaas

(1716-1748) Hans Ditlev Ottosen Kaas

(1748-1755) Hilleborg Sophie Hansdatter Kaas, gift Steensen

(1748-1755) Sophie Dorothea Hansdatter Kaas, gift von Offenberg

(1749-1773) Frederik von Ahlefeldt

(1773-1826) Christian von Ahlefeldt-Laurvig

(1826-1866) Frederik von Ahlefeldt-Laurvig

(1866-1917) Christian Johan Frederik von Ahlefeldt-Laurvig

(1917-1938) Frederik Ludvig Vilhelm von Ahlefeldt-Laurvig

(1938-1952) Forskellige ejere

(1952-1993) Forsvarsministeriet overtager matriklen. Stedet hører til en del af Langelands Fortet. Cuba krisen 1962

(1997 til 2004): Dansk Røde Kors anvendte ejendommen til asylcenter.

(2008- ) SOF Academy

Ejerhistorie

Første gang Holmegaard blev omtalt i kilderne var omkring 1500, hvor den tilhørte medlemmer af den fynske adelsslægt Mylting. På et tidspunkt var gården pantsat til Markus Henriksen Lund, der blev henrettet i Danmark i 1613, fordi han havde slået sin kone ihjel.

Inden denne tragiske begivenhed havde ejeren dog indløst pantet, hvorved Holmegaard kom tilbage på Mylting-slægtens hænder. I 1645 uddøde slægten, men gården var muligvis allerede på det tidspunkt overgået til Mogens Kaas. Kaas var en fjern slægtning til Peder Henriksen Mylting, der var den sidste ejer fra denne slægt. Kaas ejede også den store hovedgård Lykkesholm, hvorved Holmegaard blev knyttet til denne gård.

Mogens Kaas to oldebørn Sophie Dorothea Kaas og Hilleborg Sophie Kaas arvede Holmegaard og Lykkesholm i 1748. Senere opkøbte Frederik Ahlefeldt på Tranekær dog først den ene halvdel af de to gårde i 1755. Seks år senere købte han resten, og i 1765 lagde han Holmegaard og de øvrige besiddelser ind under sit nyoprettede stamhus Ahlefeldt, der havde hovedsæde på Broløkke.

Holmegaard hørte under Broløkke, indtil stamhuset overgik til fri ejendom i 1928. En del af jordtilliggendet blev udparcelleret og solgt til husmandsbrug, men hovedparcellen forblev i Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigs besiddelse indtil 1938.

 

 

 

 

 

 

 

År 1760: General Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

 

 

 

 

 

 

Læs mere om hvordan stedet fylder i historien:

Cubakrisen